Stypendium

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS przyznało Joannie Godlewskiej stypendium artystyczne na napisanie czterech krótkich scenariuszy poetyckich poświęconych twórczości: Ewy Lipskiej, Stanisławowi Barańczakowi, Adamowi Zagajewskiemu i Ryszardowi Krynickiemu. Spektakle złożą się na projekt teatralny „Słowa niczym ptaki”.

Zamiarem autorki jest przygotowanie spektakli teatralnych na podstawie napisanych scenariuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.