Stypendium

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS przyznało Joannie Godlewskiej stypendium artystyczne na napisanie czterech krótkich scenariuszy poetyckich poświęconych twórczości: Ewy Lipskiej, Stanisławowi Barańczakowi, Adamowi Zagajewskiemu i Ryszardowi Krynickiemu. Spektakle złożą się na projekt teatralny „Słowa niczym ptaki”.

Zamiarem autorki jest przygotowanie spektakli teatralnych na podstawie napisanych scenariuszy.

„Żelaznymi łzami” w Lesznowoli

28. maja w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, w Łazach, w ramach obchodów 80. rocznicy rozstrzelania więźniów Pawiaka w Lesie Sękocińskim zaprezentowany został spektakl „Żelaznymi łzami”, upamiętniający tragiczne wydarzenia 1942 roku.

Spektakl spotkał się z niezwykle życzliwym przyjęciem widzów, dla których opisana w przedstawieniu historia jest zawsze bliska sercu. Nie wolno o niej zapomnieć.

Pamięci Pawła Kubiaka

Teraz

Możesz zapomnieć

Reklamy banków, numery kont, statystyczne dane

Wszystko co nieistotne

Niech wyblaknie

Przy obowiązującym wiecznym odpoczywaniu

Aż do pustki

Na grobowej płycie

Krzykną kamienne litery

Że urodził się, zaczął, starał się i nie skończył

Informacje suche jak umarłe kości

Poszybują gdzieś, gdzie pozostanie tylko

Wielkie Amen